Title Image

Coupler

Hem  /  Mikrokirurgi  /  Coupler

Coupler

GEMs Mikrovaskulära anastomotiska couplersystem är speciellt konstruerat för användning i anastomos av vener och artärer vid mikrokirurgiska förfaranden. GEM Coupler är avsedd att användas för vener och artärer som har en yttre diameter från 0,8mm och upp till 4,3mm, med en väggtjocklek på 0,5mm eller mindre.

Anastomos

Intima-till-intima kontakt utan intraluminala främmande (sutur) material vilket kan minska trombosfrekvensen.

Hastighet

De flesta anastomoser som utförs med coupler kan slutföras på 3-8 minuter. Detta sparar värdfull OP-tid, vilket minskar den ischemiska tiden för klaffen och patientens exponering för anestesi.

Mångsidighet

Hanterar ojämnheter i kärlstorleken. Enkelhet och pålitlighet i både end-to-end och end-to-side anastomoser.

Bevisad prestanda

Överlägset korta öppentider för venösa anastomoser jämfört med suturering.