Title Image

Microclip Biover

Hem  /  Mikrokirurgi  /  Microclip Biover

Microclip Biover

I valet av kärlklämma  är det viktigt att välja något som är pålitligt, varje gång och med ett lågt vävnadstryck. Tills nu har teknologin varit sub-optimal och lett till glidningar och kärltrauma på grund av  ojämnt eller överdrivet klämtryck.

Biovers Microklämmor

Tillförligt vävnadstryck

Engångsförfarandet motverkar riskerna som följer med artikar som steriliserats upprepade gånger och därmed får försämrad stängningskraften, som t.ex. med metallklämmor.

Unik hemisfärisk design

Biover-klämmorna håller fast kärlet säkert, samtidigt som de minimerar traumat på kärlväggen vilket garanterar en säker och glidningsfri förslutning.

Finns i ”Enkel” och ”Dubbel” konfiguration

Alltid den bäst anpassade klämman för behovet.

Bekvämlighet

Engångsartikeln minskar riskerna och oron över kontaminerat material. Engångsklämmorna levereras i en steril, dubbelförsluten påse.

 Finns i arteriella och venösa varianter
Alltid rätt klämtryck för rätt ändamål.