Title Image

Anatomiska Bröstimplantat

Hem  /  Mentor Bröstimplantat  /  Anatomiska Bröstimplantat

Anatomiska implantat

Contour Profile Gel 300 Series

Mentors anatomiska implantat, Contour Profile Gel eller CPG, finns i nio (9) olika modeller med hela 122 olika implantat att välja bland. Storlekarna för de anatomiska implantaten sträcker sig från 120cc upp till 775cc (viss storleks-variation beroende på modell). Vad som särskiljer de nio (9) olika modellerna är höjd samt projektion på implantatet.

De olika höjderna för CPG implantaten delas upp i tre (3) grupper:

  • Low Height
  • Medium Height
  • Tall Height.

De olika projektionerna för CPG implantaten delas också upp i tre (3) grupper:

  • Moderate Profile
  • Moderate PLUS Profile
  • High Profile.

CPG implantaten har tilldelats produktkoder med tre (3) siffror enligt följande system:

  • Första siffran anger cohesivitetsgraden på implantatet. Alla CPG-implantat är fyllda med MemoryGel av Cohesivitet III så därför börjar alla på siffran tre (3).
  • Andra siffran anger höjden på implantatet där 1 står för Low Height, 2står för Medium Height och 3 står för Tall Height.
  • Tredje siffran anger projektionen på implantatet där 1 står för Moderate Profile, 2 står för Moderate PLUS Profile och 3 står för High Profile.

Orsaken till att man använder Cohesive III i de anatomiska implantaten är för att implantatet skall bibehålla den anatomiska formen men ändå vara mjuka nog för att ge ett naturligt resultat.

Den maximala projektionen på CPG implantaten är lokaliserad något högre upp på implantatet än hos huvudkonkurrentens motsvarande produktlinje. Detta är något som visat sig vara en viktig faktor för ett optimalt estetiskt resultat.

CPG  implantaten är designade för att matcha CPX expandrarna. Vid användande av anatomiska implantat är just storlek och form på bröstfickan avgörande för att minimera risken för en eventuell implantatrotation.


Membransammansättning och tjocklek

Alla Mentors bröstimplantat med silikongel är tillverkade med Low-Bleed teknologi. Detta innebär att skalet har ett barriärlager som ska minimera risken för att silikongel läcker ut från implantatet. Skalet består av tre lager plus textureringslagret. Första lagret är tillverkat utav metyl, det andra av fenyl ett material som hindrar s.k. gelblödning. Det tredje lagret är återigen ett metyllager.

Alla Mentors Siltex membran har en minimum tjocklek på 0,38mm medan membranen till de släta implantaten har en minimum tjocklek på 0,23mm. Värt att notera är att tjockleken på membranet eller antalet lager ett membran är uppbyggt av inte ger någon effekt på varken styrkan i membranet eller membranets egenskaper att stå emot gelläckage. Vad som ger goda karakteristika är kvaliteten på materialen som används, hur materialen har bearbetats samt en precis produktionsprocess. Mentor ligger i framkant genom att vara ensam tillverkare att rengöra silikonet tre gånger innan det bearbetas samt att man använder sig av en helautomatisk produktionsprocess vid tillverkningen av membranen.

Mentors texturering heter SILTEX och är enda textureringen på marknaden där inte främmande partiklar i form av salt eller socker tillsätts för att skapa en mönstrad yta. SILTEX textureringen är ett avtryck av polyuretanskum och vulkaniseras tillsammans med övriga lager av skalet och man får därigenom ett enhetligt skal som fungerar som en enda enhet. Det är således omöjligt att separera textureringen från skalet.