Title Image

Flow Coupler

Hem  /  Mikrokirurgi  /  Flow Coupler

Flow Coupler

GEM Couplern med inbyggd 20 MHz ultraljudsdoppler.

GEM Flow Coupler är särskilt designad för flödesmätning i end-to-end anastomoser. Den möjliggör verifiering av kärlets flöde, båda intra- och post-operativt.

Tidigt ingripande

Övervakning av lambåns venflöde möjliggör snabb upptäckt av ett upphörande av detsamma.

Avbrott av artärflödet orsakar en närmast fullständing förlust av den venösa Doppler-signalen.

En venös övervakning hjälper dessutom till att upptäcka en venös trombos och fungerar samtidigt som en övervakning av artärflödet i intilliggande kärl.

Hörbar återkoppling

En ljudsignal varnar vårdpersonalen om ett potentiellt problem i flödet uppstår.

Säkerhet och effektivitet

Minska onödiga återutforskningar.

Öka frekvensen av lyckade lambåräddningar.

Minimera frekvensen av lambåförluster.

Snabb upptäckt

Snabbt uppmärksammande av flödesförlust i lambån är en signifikant prediktor för lambåöverlevnaden.

Intensivövervakning av den initiala postoperativa perioden ger klinikern möjlighet till tidig omprövning och högre sannolikhet för en lyckade reparation.