Title Image

Permanenta Expandrar

Hem  /  Mentor Bröstimplantat  /  Permanenta Expandrar

Expander implantat

Siltex Contour Profile Becker 35 Expander implantat

Den anatomiska modellen av Becker expanderimplantatet har beteckning Becker 35 och innehåller 35% gel och 65% koksalt vid en färdig expansion. Becker 35 innehåller Cohesive II gel. Orsaken till att Mentor har valt en Cohesive II gel i Becker 35 är för att få ett formstabilt anatomiskt implantat men som ändå har en gel som är följsam nog för att klara av de stora påfrestningar det innebär med att överexpandera implantatet hela 25%. Den inre koksaltkammaren i Becker 35 är fäst i den nedre delen av implantatet för att få en maximalt riktad projektion i nedre polen. Becker 35 implantatet har ett tydligt orienteringsmärke på framsidan av implantatet. Mentor garanterar den anatomiska formen på Becker 35 med en överexpansion ändå upp till 25%.

Vad som gör Becker expanderimplantat unikt jämfört med konkurrerande expanderimplantat är den patenterade Spectrumventilen. När expansionsfasen är fullbordad och man har nått önskad slutgiltig volym så kan man enkelt avlägsna ventil och påfyllnadsslangen. Detta görs genom ett polikliniskt ingrepp där man kan dra ut påfyllnadsslangen som då automatiskt låser en 3-stegs ventil inne i expanderimplantatet. Detta innebär att man inte behöver använda sig av pluggsystem vilka har visat sig ha en tveksam tillförlitlighet på lång sikt.

En standard- samt en mikro påfyllnadsdom medföljer alla Becker expanderimplantat.

Membransammansättning och tjocklek

Alla Mentors bröstimplantat med silikongel är tillverkade med Low-Bleed teknologi. Detta innebär att skalet har ett barriärlager som ska minimera risken för att silikongel läcker ut från implantatet. Skalet består av tre lager plus textureringslagret. Första lagret är tillverkat utav metyl, det andra av fenyl ett material som hindrar s.k. gelblödning. Det tredje lagret är återigen ett metyllager.

Alla Mentors Siltex membran har en minimum tjocklek på 0,38mm medan membranen till de släta implantaten har en minimum tjocklek på 0,23mm. Värt att notera är att tjockleken på membranet eller antalet lager ett membran är uppbyggt av inte ger någon effekt på varken styrkan i membranet eller membranets egenskaper att stå emot gelläckage. Vad som ger goda karakteristika är kvaliteten på materialen som används, hur materialen har bearbetats samt en precis produktionsprocess. Mentor ligger i framkant genom att vara ensam tillverkare att rengöra silikonet tre gånger innan det bearbetas samt att man använder sig av en helautomatisk produktionsprocess vid tillverkningen av membranen.

Mentors texturering heter SILTEX och är enda textureringen på marknaden där inte främmande partiklar i form av salt eller socker tillsätts för att skapa en mönstrad yta. SILTEX textureringen är ett avtryck av polyuretanskum och vulkaniseras tillsammans med övriga lager av skalet och man får därigenom ett enhetligt skal som fungerar som en enda enhet. Det är således omöjligt att separera textureringen från skalet.